Guro John Jacobo Kali Ilustrisimo Seminar. Humble, Texas. February 18th & 19th, 2012.

Guro John Jacobo Kali Ilustrisimo Seminar. Humble, Texas. February 18th & 19th, 2013.

For more information:

http://www.swacom.com/

 

kali ilustrisimo seminar kali arnis escrima eskrima kali ilustrisimo seminar kali arnis escrima eskrima

%d bloggers like this: