Tinalakay sa kumperensya ni Dr. Isorena ang ‘Bangka at Kolonisasyon’. Ito ay hango sa kanyang disertasyon.

guro dino flores lameco ilustrsimo backyard eskrima mandirigma.org

guro dino flores lameco ilustrsimo backyard eskrima mandirigma.org

guro dino flores lameco ilustrsimo backyard eskrima mandirigma.org

guro dino flores lameco ilustrsimo backyard eskrima mandirigma.org

guro dino flores lameco ilustrsimo backyard eskrima mandirigma.org

guro dino flores lameco ilustrsimo backyard eskrima mandirigma.org

guro dino flores lameco ilustrsimo backyard eskrima mandirigma.org

 

%d bloggers like this: